Čakalne dobe

Pregled za očala na kartico zdravstvenega zavarovanja: 14 dni do enega meseca (po 196. členu ZZZS pri pregledu ne potrebujete napotnice, za vse ostale težave pa je pregled možen le z veljavno napotnico.)

Samoplačniški pregledi: po dogovoru

Redno: do 4 mesecev

Hitro: do 3 mesece

Nujno: v 24 urah po izdaji napotnice

Napotnico za pregled vam izda vaš osebni zdravnik ali zdravnik specialist (npr. diabetolog, nevrolog… )

Enostavnejši sistem naročanja

Z namenom vzpostavitve učinkovitejšega naročanja na zdravstvene storitve je bila v okviru nacionalnega projekta eZdravje izvedena informacijska rešitev eNaročanje. Elektronski sistem napotovanja in naročanja pacientov s primarne na sekundarno in terciarno raven ali znotraj sekundarne in terciarne zdravstvene ravni prinaša pacientom pregled nad vsemi izvajalci zdravstvene dejavnosti, možnost izbire najugodnejšega termina ter učinkovito obveščanje ob morebitnih spremembah termina.

Elektronska namesto papirnate napotnice

Enostaven postopek eNaročanja poteka preko izdane elektronske napotnice. eNapotnico izda zdravnik napotovalec na podlagi enakih pravil, ki veljajo za izdajo zelene napotnice na papirju. eNapotnico napotni zdravnik podpiše s svojim digitalnim potrdilom.

Preko portala ali s pomočjo zdravnika

Takoj po izdaji napotnice lahko zdravnik (ali medicinska sestra) že naroči pacienta na napoteno zdravstveno storitev. Sistem eNaročanje ponudi seznam vseh ustanov, ki opravljajo storitev, in informacijo o prvem prostem terminu. Izbor želene regije, ustanove in želje glede termina zdravnik uskladi v posvetu s pacientom in ga z naslednjim klikom že naroči v izbrano ustanovo. V okviru projekta eZdravje pa bo vzpostavljen tudi spletni portal zVem, ki bo državljanom omogočal dostop do eNaročanja. Preko portala se bo pacient lahko od doma naročil sam na podlagi številke eNapotnice in številke zdravstvenega zavarovanja ali z digitalnim potrdilom, s katerim bo lahko tudi pregledoval seznam vseh svojih eNapotnic in z njimi upravljal. Sistem bo lahko pacienta nekaj dni pred terminom avtomatsko opomnil na predvideni termin zdravstvene storitve. Pacienti se bodo tudi po uvedbi eNaročanja lahko še vedno naročili tudi osebno, preko elektronske pošte ali preko telefona.