Naročanje

 

Osebno: v delavnem času ambulante. S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o izdani elektronski napotnici in izvide preteklih okulističnih pregledov, v kolikor ti niso bili opravljeni v naši ambulanti.

Po pošti: Potrdilo o izdani elektronski napotnici in številko kartice zdravstvenega zavarovanja pošljite po pošti na naš naslov. Priložite morebitne dosedanje izvide in dopišite svojo mobilno telefonsko številko. Če nimate mobitela, nam posredujte telefonsko številko, na katero ste dosegljivi. Po pošti boste obveščeni o datumu in uri vašega pregleda.

Po telefonu: Na pregled se lahko naročite od ponedeljka do petka od 9:00. do 17. ure na kontaktni tel. številki 04 236 44 80. Za naročanje po telefonu potrebujemo številko e-napotnice in številko pacienta – KZZ.

Preko portala E zdravje:  https://narocanje.ezdrav.si/

Po e-pošti (info@ocesni-center.si): Na kontaktni elektronski naslov pošljite potrdilo o izdani elektronski napotnici oz. št. elektronske napotnice in številko zdravstvene kartice ter morebiten izvid oftalmologa v kolikor ste že kje opravljali pregled.

OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom ni varovana!

Dikcija iz zakona – 15.b člen ZPacP-A:

(2) Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

(3) Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Rok iz prejšnjega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

V skladu s prvo točko 196. člena Pravil osnovnega zdravstvenega zavarovanja napotnica za specialistični pregled ni potrebna za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida oziroma predpisovanja pripomočkov za vid. Če bodo potrebni drugi diagnostični in terapevtski postopki, se boste morali naročiti za pregled in predložiti napotnico osebnega zdravnika ali drugega oftalmologa.

Na vašo željo opravljamo tudi samoplačniške preglede. Samoplačniški pregledi se izvajajo izven ordinacijskega časa za ZZZS in so po dogovoru.